Screening of synthetic wheat Lines for resistance to the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi.

Fateh Toumi, Jan De Riek, J. Morgounov, Nicole Viaene, A. Dababat, J.M. Nicol, F.C. Ogbonnaya, Lieven Waeyenberge, Maurice Moens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten