Seed yield response to N fertilization and potential of proximal sensing in Italian ryegrass seed crops

Tim Vleugels, Georges Rijckaert, René Gislum

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Seed yield response to N fertilization and potential of proximal sensing in Italian ryegrass seed crops'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen