Seed yield response to N fertilization and potential of proximal sensing in Italian ryegrass seed crops

Tim Vleugels, Georges Rijckaert, René Gislum

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten