Segregation of rol genes in two generations of Sinningia speciosa engineered through wild type Rhizobium rhizogenes.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Segregation of rol genes in two generations of Sinningia speciosa engineered through wild type Rhizobium rhizogenes.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie