Selection of egg peptide biomarkers in processed food products by high resolution mass spectrometry

M. Gavage, K. Van Vlierberghe, C. Van Poucke, M. De Loose, K. Gevaert, M. Dieu, P. Renard, T. Arnould, N. Gillard

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

    Zoekresultaten