Sequential and choice feeding in laying hens, how much does it help to adapt to the egg cycle?

Catherine Hamelin, Anikó Molnár, Yves Nys

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sequential and choice feeding in laying hens, how much does it help to adapt to the egg cycle?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie