Shape characterization of dust from seed treatments by X-ray Microtomography

Wouter Devarrewaere, Dieter Foqué, Pieter Verboven, David Nuyttens, Bart Nicolai

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Shape characterization of dust from seed treatments by X-ray Microtomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen