Shifting climate, reshaping urban landscapes: Designing for drought in the Campine landscape

Jeroen De Waegemaeker, Maarten Van Acker, Eva Kerselaers, Elke Rogge

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Shifting climate, reshaping urban landscapes: Designing for drought in the Campine landscape'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Sociale wetenschappen