Similar diversity-disturbance responses to different physical impacts: Three cases of small-scale biodiversity increase in the Belgian part of the North Sea.

Annelies De Backer, Gert Van Hoey, Delphine Coates, Jan Vanaverbeke, Kristian Hostens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Similar diversity-disturbance responses to different physical impacts: Three cases of small-scale biodiversity increase in the Belgian part of the North Sea.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie

  Engineering en materiaalwetenschappen