Simulation Modelling To Provide Insights Into The Optimization Of Delivery Weights Of Finisher Pigs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Simulation Modelling To Provide Insights Into The Optimization Of Delivery Weights Of Finisher Pigs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie