Simultaneous detection and isolation of Shiga toxin producing E. coli O157 (NSF and SF), O26, O103, O111, and O145 from food and cattle faeces; evaluation and validation.

Karen Verstraete, Lieven De Zutter, Joris Robyn, Winy Messens, Jürgen Del-Favero, Peter De Rijk, Adelheid Joris, Georges Daube, Marie-Athenaïs De Schaetzen, Lieve Herman, Marc Heyndrickx, Koen De Reu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftAbstract van een congres in een tijdschriftpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftZOONOSES AND PUBLIC HEALTH
Volume59 (suppl.1)
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina’s1
ISSN1863-1959
PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

Dit citeren