Sociale Aspecten van Duurzaamheid van Landbouw en Platteland in Vlaanderen: Een Verkennende Studie

Seppe Verdonck, Michiel P.M.M. de Krom, Joost Dessein

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  63 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit verkennend onderzoek legt een spectrum aan onderzoeksthema’s bloot die sociaal relevant worden geacht door een brede groep bij landbouw en platteland betrokken actoren. De thema’s zijn in het rapport ondergebracht in zes onderscheiden topics: ‘Duurzaamheidsconcept’, ‘Stadsgewest Vlaanderen’, ‘Landbouwbedrijf en landbouwer’, ‘Maatschappij’, ‘Voeding en Keten’ en ‘Beleid en Instituties’. Een belangrijke vaststelling van het onderzoek is dat stakeholders verschillende benaderingen bleken te hanteren om naar de duurzaamheid van landbouw en platteland in Vlaanderen te kijken. Volgens de onderzoekers verschillen de prioriteiten voor onderzoek en de gewenste oplossingsrichtingen naargelang het gehanteerde discours.
  Vertaalde titel van de bijdrageSocial aspects of the Sustainability of Agriculture and Countryside in Flanders: An Exploratory research
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieMerelbeke
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Aantal pagina’s52
  PublicatiestatusGepubliceerd - nov.-2011

  Publicatie series

  NaamILVO - Mededeling
  UitgeverijILVO
  Nr.103
  ISSN van geprinte versie1784-3197

  Dit citeren