Societal concern related to stocking density, pen size and group size in farm animal production

Filiep Vanhonacker, Wim Verbeke, Els Van Poucke, Stephanie Buijs, Frank A. M. Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Societal concern related to stocking density, pen size and group size in farm animal production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen