Socio-economische en milieukundige indicatoren van de Vlaamse landbouw

Els Bernaerts, Els Demuynck, Ludwig Lauwers, Sonia Lenders, Ann Sanders, Hilde Wustenberghs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

Uittreksel

Een duurzame landbouw steunt op 3 pijlers: een economische, een sociale en een ecologische. In dit hoofdstuk worden eerst de sociale en de economische pijler behandeld. Het belang van de sector en zijn economische toestand worden belicht, de productiefactoren arbeid, areaal en veestapel worden geanalyseerd, alsook de structuur van de productie-eenheden, de productiewaarden en het intermediair verbruik, om tenslotte te komen tot het landbouwinkomen.
De ecologische pijler komt aan bod in het laatste deel van dit hoofdstuk. Hierin wordt de druk besproken, die de landbouw uitoefent op het leefmilieu, door het gebruik van energie, water, ruimte en gewasbeschermingsmiddelen en door de uitstoot van vermestende en verzurende stoffen en broeikasgassen. De milieudruk wordt tenslotte in relatie gebracht met de economische productiviteit van de sector.
Oorspronkelijke taalNederlands
TitelLandbouwbeleidsrapport 2003
EditorsDirk Van Gijseghem
Aantal pagina’s38
Plaats productieBrussel
UitgeverijAdministratie Land- en Tuinbouw
Publicatiedatum2004
Pagina's11-48
PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

Dit citeren