Socio-psychological veterinary epidemiology. A new discipline for and old problem

Erwin Wauters, Cristina Rojo Gimeno

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Socio-psychological veterinary epidemiology. A new discipline for and old problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie