Sociological review of challenges for food systems in peri-urban areas, the case of Flanders

Kirsten Vanderplanken, Ilse Loots, Elke Rogge

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sociological review of challenges for food systems in peri-urban areas, the case of Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen