Soil organic carbon estimation using VNIR–SWIR spectroscopy: The effect of multiple sensors and scanning conditions

Fabio Castaldi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Soil organic carbon estimation using VNIR–SWIR spectroscopy: The effect of multiple sensors and scanning conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen