Soil organic matter management within the legal constraints of the fertilization laws – BOPACT field trial

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    194 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Soil organic matter management within the legal constraints of the fertilization laws – BOPACT field trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie