Soil phosphorus tests compared on established European long-term trials: which test is the winner?

Sophie Nawara, Toon Van Dael, Fien Amery, Ruben Warrinnier, Charlotte Vermeiren, Joeri Plevoets, Annemie Elsen, Wendy Odeurs, Hilde Vandendriessche, Christian Roisin, Steve McGrath, C Jouany, Sylvain Pellerin, P Denoroy, Bettina Eichler-Löbermann, B Börjesson, Roel Merckx, Erik Smolders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Soil phosphorus tests compared on established European long-term trials: which test is the winner?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie