Something is moving at sea: Fisheries measures as part of the Belgian marine spatial plan

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Something is moving at sea: Fisheries measures as part of the Belgian marine spatial plan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen