Sorghum voor biomassa productie

Alex De Vliegher

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

  Uittreksel

  Besluit: Bij de teelt van sorghum voor biomassaproductie kan men eerst een snede gras oogsten alvorens sorghum in te zaaien. Dit inzaaien gebeurt best vanaf 15 mei. Het oogstmoment wordt bepaald door het drogestofgehalte dat min 30% moet bedragen. Hierdoor zal in de meeste gevallen sorghum in de 2de helft van oktober worden geoogst. Het opbrengstpotentieel van sorghum , gemeten in een meerjarig experiment op het ILVO (2008-2016) bedraagt 12.7 ton DS/ha bij een hoge tot middelmatige N-bemesting (120N/ha) en 11.8 ton DS/ha bij een lage N-bemesting (72 kg N/ha).In beide gevallen wordt meer droge stof geproduceerd met energiemaïs (zaai eind april – begin mei) dan met een snede Italiaans raaigras (2de jaars) + sorghum (zaai 25 mei). Een meer optimale teelttechniek kan het productieniveau van sorghum verhogen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelGewassen voor biomassa productie
  Aantal pagina’s1
  Plaats productiewww. enerpedia.be
  Publicatiedatum15-jan.-2017
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jan.-2017

  Dit citeren