Spatio-temporal patterns in food subsidies provided by discards to scavenging seabirds in the Bay of Biscay

Jochen Depestele, Marie-Joëlle Rochet, Ghislain Dorémus, Pascal Laffargue, Eric Stienen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    41 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Spatio-temporal patterns in food subsidies provided by discards to scavenging seabirds in the Bay of Biscay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen