Specificity of a species-specific primer for identification of Heterodera schachtii.

Chemeda Garbaba, Lieven Waeyenberge, Nicole Viaene, Maurice Moens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Zoekresultaten