Spinal deformation, bone quality and pododermatitis in rabbit does: effect of housing and floor type

Stephanie Buijs, Katleen Hermans, Luc Maertens, Annemie Van Caelenberg, Frank Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Spinal deformation, bone quality and pododermatitis in rabbit does: effect of housing and floor type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie