Spinal deformation, bone quality and pododermatitis in rabbit does: effect of housing and floor type

Stephanie Buijs, Katleen Hermans, Luc Maertens, Annemie Van Caelenberg, Frank Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten