Spray nozzle characterization using a backlighted high speed imaging technique

Sofija Vulgarakis Minov, F Cointault, Jürgen Vangeyte, J G Pieters, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    562 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten