Stadslandbouw in Europa: Wat het is en wat het kan worden

Charlotte Prové, Joost Dessein, Michiel Dehaene

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan een krantenartikel - Thema artikel

  Uittreksel

  Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent ontvangen dinsdag wetenschappers en andere professionelen uit 21 EU-landen in Brussel om een stand van zaken op te maken van onderzoek en beleid inzake stadslandbouw. Het evenement vormt de afsluiting van een vierjarig Europees onderzoeksproject, een zogenaamde COST-actie, die de verschillende invalshoeken, kansen en valkuilen van het fenomeen in kaart heeft gebracht. De laatste jaren staat stadslandbouw flink in de kijker. Op het terrein starten allerlei initiatieven op onder de noemer stadslandbouw: van volkstuinen over verticale landbouw en dakboerderijen tot professionele online boerenmarkten en al dan niet coöperatieve zelfpluksystemen. Lokale zelfvoorziening en sociale aspecten komen vaak terug als drivers.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  Aantal pagina’s8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-feb.-2016

  Dit citeren