Stadsmeststelsels en de historische articulatie van het stedelijk nutriëntenvraagstuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

2 Downloads (Pure)

Uittreksel

Aan de geschiedenis van de stadsmeststelsels kleeft een naïef beeld van een perfect gesloten nutriëntenkringloop tussen stad en platteland. Dit artikel bestudeert stadsmeststelsels vanuit een andere optiek: als poging van een verstedelijkende samenleving om structurele bodemuitputting te voorkomen, om zo de sociale reproductie van de stad veilig te stellen. Hierbij manifesteerde het nutriëntenvraagstuk zich als gedeelde zorg van zowel stad als platteland, en kon bodemvruchtbaarheid onderwerp zijn van een directe transactie en een gepolitiseerd debat.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftOASE
Exemplaarnummer104
Pagina's (van-tot)113-123
ISSN0169-6238
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • stadsmeststelsels
  • platteland
  • nutriëntenvraagstuk
  • bodemvruchtbaarheid

Dit citeren