Stedelijke landbouwparken in Vlaanderen: Een systeeminnovatie met ongekend potentieel.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  238 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het concept stedelijke landbouwparken is in veel Europese regio’s de sleutel gebleken om voedselproducenten en stadsbewoners/consumenten met elkaar in dialoog te brengen. Het resultaat is soms verbluffend. Het biedt landbouwers perspectief om (via stadsnabije productie en distributie) een nieuw én duurzaam verdienmodel uit te bouwen. De stads- en dorpsbewoner krijgt kwaliteit terug. Naast kwaliteit op het bord resulteert de samenwerking ook in toegevoegde kwaliteit (groen, recreatieve toegang, …) op landbouwgronden nabij woongebieden. Het concept ondersteunt de dialoog en inspireert tot actie. Het voorliggend rapport verkent de mogelijkheden naar de toepasbaarheid van het concept in de Vlaamse context op basis van a) een quickscan van bestaande Europese landbouwparken, b) een aantal detailanalyses en c) resultaten van een interactieve actor-workshop. Het rapport biedt zo een eerste stap om met de maatschappelijke, landbouwkundige en ruimtelijke uitdagingen van landbouwgebieden rondom onze steden om te kunnen gaan.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijVlaamse Overheid
  Aantal pagina’s41
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • landbouwparken
  • systeeminnovatatie
  • Vlaanderen

  Dit citeren