Steekproefplan voor het Landbouwmonitoringsnetwerk voor het boekjaar 2010 - Methodiek en resultaten

Ester Van Broekhoven, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  35 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De doelstelling van het Europese landbouwboekhoudnet (EU-FADN) is het verzamelen van gegevens voor de bepaling van de inkomens en voor de analyse van de activiteiten op landbouwbedrijven. Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht gegevens aan te leveren aan het EU-FADN. Voor het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de totale steekproefgrootte door het EU-FADN vastgelegd op 720 bedrijven. Gegevens voor het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld via het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), dat beheerd wordt door de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

  Vóór elk boekjaar wordt er, op vraag van de Europese Commissie, een steekproefplan opgesteld voor het LMN. De steekproef is gestratificeerd volgens clusters van bedrijfstypes en clusters van economische grootteklassen. Het steekproefplan is het resultaat van een combinatie van optimale en proportionele allocatie. In dit rapport wordt de berekening van het steekproefplan voor het boekjaar 2010 besproken. Door de invoering van een nieuwe Europese typologie op basis van de standaard outputs (SO) in plaats van de bruto standaard saldi (BSS), zijn er grote verschillen tussen het steekproefplan voor het boekjaar 2010 en de steekproefplannen van voorgaande boekjaren.

  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie (AMS)
  Aantal pagina’s35
  ISBN van geprinte versieD/2009/3241/534
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2009

  Dit citeren