Sterke reductie antibiotica én betere resultaten

Merel Postma, Cristina Rojo Gimeno

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  De 61 deelnemers aan het project 'Red AB", wat staat voor reductie antibioticagebruik, hebben gemiddeld een reductie van 52% kunnen behalen in het antibioticagebruik bij hun varkens van geboorte tot slacht én een reductie van 32% bij de zeugen. Deze goede score werd behaald zonder dat de productieresultaten negatief werden beïnvloed. Gemiddeld gezien verbeterden ze zelf. Een economisch model berekende dat er een nettowinst werd behaald.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftManagement & Techniek
  Exemplaarnummer13
  Pagina's (van-tot)15-17
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul.-2016

  Dit citeren