Stopgezette en leegstaande serres in de bloemenregio: Eindrapport

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers, Dieter Baeyens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  787 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Oost-Vlaamse bloemenregio wordt gekenmerkt door een daling van het aantal professionele serrebedrijven. Hierdoor rijst de vraag wat er gebeurt met de serres waarin geen professionele landbouwactiviteit meer plaatsvindt. Een gedetailleerde en systematische studie leidt tot kaarten en tabellen die de omvang en de aard van leegstand, afbraak, en huidig gebruik van stopgezette serres beschrijven. De gebruikte onderzoeksmethode is ook toepasbaar in andere Vlaamse regio’s.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Aantal pagina’s45
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-sep.-2015

  Dit citeren