Stoppen met castreren: is de varkensketen er klaar voor? Varkensloket stelt stand van zaken op tijdens studiedag

Marijke Aluwé, Evert Heyrman, Kaat Verplancken, Lynn Vanhaecke , Frank Tuyttens, Alice Van den Broeke, Frederik Leen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  De varkenshouderij heeft zich geëngageerd om tegen januari 2018 te stoppen met het chirurgisch castreren van biggen. Nu die deadline nadert, vond het Varkensloket de tijd rijp voor een stand van zaken. “Hoe ver staan we en vooral: zijn we er klaar voor?”, was de hamvraag van een studiedag waarop opvallend veel stakeholders aanwezig waren. Het antwoord was nu eens hoopgevend, dan eens twijfelend. Maar de boodschap was duidelijk: er is nog veel werk aan de winkel, en daarbij wordt vooral gekeken naar onderzoek.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-jun.-2017

  Trefwoorden

  • B330-dierenpaleontologie
  • varkensloket
  • castreren

  Dit citeren