Strategieën en instrumenten voor de vergoeding van publieke diensten van landbouw: Eindrapport Project IWT Landbouwonderzoek

Valerie Vandermeulen, Michiel P.M.M. de Krom, Evy Mettepenningen, Peter Van Gossum, Joost Dessein, Guido Van Huylenbroeck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  77 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het IWT project ‘Strategieën en instrumenten voor de vergoeding van publieke diensten van landbouw’ kende als doelstelling om strategieën en instrumenten te verkennen die ingezet kunnen worden om de levering van publieke goederen en diensten door landbouwers te valoriseren. Deze doelstelling werd onderverdeeld in vier deeldoelstellingen, te weten:
  1. Inzicht krijgen in de dynamiek van multifunctionele landbouw en dienstverlenende activiteiten in het bijzonder, de betrokken actoren en de context waarbinnen dit alles gesitueerd is.
  2. De processen beschrijven die landbouwers aanzetten tot onderlinge samenwerking en vooral tot samenwerking met actoren uit andere sectoren en hierbij de cruciale factoren identificeren.
  3. Alternatieve systemen beschrijven en testen, die kunnen helpen om dienstverlenende activiteiten door landbouwers te valoriseren.
  4. Komen tot een geïntegreerde analyse van de manieren waarop publieke goederen en diensten gevaloriseerd kunnen worden.
  Deze vier deeldoelstellingen zijn leidend geweest voor de eerste vier werkpakketten (WPs) van dit project. Op basis van de inzichten uit deze WPs werden conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd met betrekking tot strategieën en instrumenten waarmee publieke diensten van landbouw gevaloriseerd kunnen worden. Dit eindrapport is een compilatie van de rapporten van de verschillende WPs.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren