Streek: identiteit, vermarkting, concurrentie

Nick Schuermans, Lies Messely, Evy Mettepenningen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3peer review

  Uittreksel

  Past de huidige vermarkting van rurale streken in Vlaanderen op basis van streekidentiteiten in een duurzaam plattelandsbeleid? Of leidt het enkel tot een uitdieping van de ongelijkheid tussen winnaars en verliezers op verschillende schaalniveaus? Biedt een bont netwerk van samenwerkingsverbanden eventueel een alternatief?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftAGORA
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)40 - 43
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren