Structuring and guiding knowledge exchange within the organic farming sector in Flanders: A transdisciplinary and system approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Structuring and guiding knowledge exchange within the organic farming sector in Flanders: A transdisciplinary and system approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie