Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijn gebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. Brussel, België

Steven Degraer, Ulrike Braeckman, Jan Haelters, Kristian Hostens, Thierry Jacques, Francis Kerckhof, Bea Merckx, Marijn Rabaut, Eric Stienen, Gert Van Hoey, Vera Van Lancker, Magda Vincx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  222 Downloads (Pure)
  TaalNederlands
  Aantal pagina's93
  StatusGepubliceerd - feb-2009

  Dit citeren