Study of the transfer of Listeria monocytogenes during cattle slaughter by molecular typing

Niels Demaître, Koen De Reu, Inge Van Damme, Lieven De Zutter, Annemie Geeraerd, Geertrui Rasschaert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Zoekresultaten