Sub-pixel mapping and sub-pixel sharpening using neural network predicted wavelet coefficients

Koen Mertens, LPC Verbeke, T Westra, RR De Wulf

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sub-pixel mapping and sub-pixel sharpening using neural network predicted wavelet coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie