Supplementing goat kids with coconut medium chain fatty acids in early life influences growth and rumen papillae development until 4 months after supplementation but effects on in vitro methane emissions and the rumen microbiota are transient

Sieglinde Debruyne, Alexis Ruíz-González, Einar Artiles-Ortega, Bart Ampe, Wim Van Den Broeck, Ellen De Keyser, Leen Vandaele, Karen Goossens, Veerle Fievez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Animal Science
  Volume96
  Exemplaarnummer5
  Pagina's (van-tot)1978–1995
  ISSN0021-8812
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-mei-2018

  Dit citeren