Supporting system innovation in the bio-economy: illustration of an innovation feasibility evaluation instrument

Jonas Van Lancker, Koen Mondelaers, Jarinda Viaene, Lies Kips, Emely Hanseeuw, Guido Van Huylenbroeck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Supporting system innovation in the bio-economy: illustration of an innovation feasibility evaluation instrument'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen