Survey of egg producers on the introduction of alternative housing systems for laying hens in Flanders, Belgium

F. A. M. Tuyttens, B. Sonck, M. Staes, S. Van Gansbeke, T. Van den Bogaert, B. Ampe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Survey of egg producers on the introduction of alternative housing systems for laying hens in Flanders, Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie