Sustainability of dairy farming and the implementation of EU environmental directives in the northwest of Europe

Maria de Vries, Lies Debruyne, Frans Aarts

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

    572 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Sustainability of dairy farming and the implementation of EU environmental directives in the northwest of Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie