Sustainable insect control in vegetables through optimized applications of entomopathogenic nematodes

Bert Beck

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

    100 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten