Technical Note: HEAT AND MOISTURE PRODUCTION OF W‐36 LAYING HENS AT 24°C TO 27°C TEMPERATURE CONDITIONS

Justin Chepete, Hongwei Xin, Luciano Barreto Mendes, Hong Li

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  64 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Technical Note: HEAT AND MOISTURE PRODUCTION OF W‐36 LAYING HENS AT 24°C TO 27°C TEMPERATURE CONDITIONS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw & Biologie