Temperature-dependent development of the broad mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) on Rhododendron simsii

Gil Luypaert, Johan Witters, Johan Van Huylenbroeck, Martine Maes, Jan De Riek, Patrick De Clercq

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  9 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftExperimental and Applied Acarology
  Aantal pagina’s12
  ISSN0168-8162
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-feb-2014

  Dit citeren