Temperature-dependent development of the broad mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) on Rhododendron simsii

Gil Luypaert, Johan Witters, Johan Van Huylenbroeck, Martine Maes, Jan De Riek, Patrick De Clercq

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    9 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten