Terug naar een productief landschap

Filip Buyse, Joachim Declerck, Stefan Devoldere, Elke Vanempten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3peer review

  2 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  ‘De’ stad en ‘het’ platteland, een stedenbeleid en een plattelandsbeleid, voedselproductie of wonen… als het gaat over de relatie tussen stad en platteland spreekt men ook vandaag nog vaak in nevengeschikten en tegengestelden. Toch zijn stad en platteland – en de typische functies die er aan zijn verbonden – zowel vanuit de hedendaagse ruimtelijke realiteit in Vlaanderen, als vanuit historisch oogpunt niet noodzakelijkerwijs tegengesteld. De ontwikkeling van stad en land gaat sinds mensenheugenis hand in hand. De Pilootprojecten Productief Landschap zetten een nieuwe stap in die intense wisselwerking.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Exemplaarnummer22
  Pagina's (van-tot)84-87
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2014

  Dit citeren