Testen van een energie balancerend nachtschermsysteem in een tomatenteelt – 2020

Lieve Wittemans, Luis Corbalá Robles, Filip Bronchart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Uittreksel

De energy-balancing (EB) nachtschermen, die in werkpakket 5.2 werden ontwikkeld, werden
in een teeltproef getest en gedemonstreerd in een tomatenserre op het Proefstation voor de
Groenteteelt. Het doel van de proef was tweeledig. Enerzijds werd de praktische
toepasbaarheid en het energiebesparingspotentieel van de nachtschermsysteem geëvalueerd.
Anderzijds werd het gebruik van de schermen en het kasklimaat geoptimaliseerd met een zo
hoog mogelijke energiebesparing als resultaat, zonder verlies van productie en kwaliteit.
Het geteste nachtscherm was een dampdoorlatende aluminium PP folie van het bedrijf WALKI
met hoge warmtestralingsreflectie langs beide zijden. Het scherm werd dubbel toegepast als
onderscherm. Onafhankelijk van dit EB-nachtsschermsysteem, werd als bovenscherm een
Luxous 1147 FR geïnstalleerd. Dit scherm werd in de eerste plaats overdag gebruikt en
versterkte ’s nachts nog het isolerende vermogen van de Alu-PP schermen. De schermen
werden op 23 maart 2020 geïnstalleerd in de serre. De proef duurde tot 26 november 2020
en werd uitgevoerd bij twee rassen, Merlice (De Ruiter) en Foundation (Nunhems).
De proef toonde aan dat het Alu-PP nachtschermsysteem goede isolerende eigenschappen
heeft. De in praktijk gemeten warmtedoorgangswaarden (1.8 W/m²/K ) zijn echter hoger dan
de gesimuleerde/verwachte waarden (1.1 W/m²/K ). De eigenlijke reden voor deze belangrijke
discrepantie is momenteel nog onduidelijk, eventueel zou de oorzaak ook meetfouten kunnen
zijn. Bijkomend onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Daarnaast waren er ook een aantal
praktische hindernissen die moeten worden overwonnen bij het gebruik van dit materiaal.
Verder onderzoek wordt uitgevoerd om folies te ontwikkelen met gelijkaardige isolerende
eigenschappen die beter toepasbaar zijn in een praktijkomgeving.
De energiebesparing, die we tijdens de nacht realiseerden in de afdeling met de EB
nachtschermen, bedraagt maar liefst 71% ten opzichte van de referentieafdeling met een
enkel Phormitex Bright scherm. Wanneer ook het energieverbruik tijdens de dag in rekening
wordt gebracht, komen we uit op een daling met 40%. Deze cijfers zijn het resultaat van een
weloverwogen schermkeuze en een aangepaste klimaatsturing.
De producties van Merlice en Foundation onder de EB nachtschermen vielen lager uit dan in
de referentieafdeling. Een verklaring hiervoor ligt in een lager vruchtgewicht door lichtverlies
door het schermpakket, wat resulteerde in een tragere productiestart. Door een aangepast
scherm en teelttechnische optimalisatie kunnen hier zeker nog stappen worden gezet.
De teeltproef toont aan dat het beter isoleren van de serre een belangrijke eerste stap is om
energie te besparen. Energie-balancerende nachtschermen blijken hierbij veelbelovend en
kunnen ons een stap dichter bij de klimaatneutrale kas brengen.
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Dit citeren