Testen van een marktbeschikbaar energy balancing dagschermsysteem in een paprikateelt te Proefcentrum Hoogstraten

Luis Corbalá Robles, Filip Bronchart, Marlies Huysmans

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Uittreksel

Op Proefcentrum Hoogstraten (PCH, België) werd in 2019 een eerste teeltproef uitgevoerd. Het belangrijkste doel was om verwarming te minimaliseren door gebruik te maken van een energiebalancerende (EB) dagschermsysteem bestaande uit schermen die verkrijgbaar zijn op de markt. Het EB-dagschermsysteem bestond uit 3 dagschermen: 2 PE-AC-folies en 1 Luxous 1147FR-scherm (Figuur 1). Eén van de PE-AC-folies werd op het hoogste dradenbed in de serre gehangen en kon onafhankelijk worden gestuurd. De andere PE-AC-folie en het Luxous- scherm werden op hetzelfde treksysteem geïnstalleerd en werden daardoor altijd samen gestuurd – in de rest van de tekst aangegeven als ‘onderste duo’. Verder had de GLITCH afdeling op PCH een XLS18-nachtscherm en een luchtbehandelingsunit (LBU) met een warmtewisselaar om de afdeling te ontvochtigen.
Een aparte afdeling werd gebruikt als referentie. Hier hingen twee onafhankelijk gestuurde SLS10-schermen. De besparingen op warmte input werden berekend in vergelijking met deze referentie, waarbij de klimaatregeling werd uitgevoerd volgens de huidige standaard in praktijkbedrijven. In beide afdelingen werd het rode paprika ras Ids geteeld in een V-systeem van 3 stengels per plant. Er werd geplant op 4/12/2018, de EB dagschermen werden geïnstalleerd op 18/12/2018, en de proef was afgelopen op 17/09/2019. Omdat er tussen 4/12 en 17/12 nog geen schermen hingen in de GLITCH-afdeling, werd er voor deze periode een schatting gemaakt van het energieverbruik alsof de schermen wel aanwezig waren. Ook voor de periode tussen 03/03 en 19/03 werd een schatting gemaakt van het energieverbruik omdat voor deze periode geen energiegegevens beschikbaar waren. Wanneer we deze schattingen mee in rekening brengen bij het totale energieverbruik in beide afdeling, komt het totale jaarverbruik op 728 MJ/m² voor de referentie-afdeling en 400 MJ/m²
voor de GLITCH-afdeling, wat neerkomt op een energiebesparing van 45%. Deze besparingen zijn behaald zonder productieverlies. Toch werden er kleinere vruchten geoogst in de GLITCH afdeling, wat resulteerde in een 6% lagere omzet in vergelijking met de referentieafdeling. De afvoer van vocht in de GLITCH afdeling was in de maand juli onvoldoende, wat resulteerde in een hoog percentage binnenrot (20%). Dankzij een aangepaste sturing kon dit de rest van het seizoen vermeden worden.
Hoewel de energiebesparing aanzienlijk was, moeten we meer inzicht krijgen in alle factoren die van invloed zijn op deze besparingen. Dit zal ons verder in staat stellen om elke dag van het groeiseizoen energie te besparen, wat niet het geval was tijdens deze eerste proef. Eén van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op energiebesparing is de relatieve vochtigheid, aangezien PE-AC-schermen alleen een goede isolatie bieden met een condenslaagje. In het vervolg van dit project zal onderzocht worden welke materialen een hoge lichttransmissie hebben in combinatie met een beter isolatievermogen (zelfs zonder condenslaag)
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s21
PublicatiestatusGepubliceerd - 2020

Dit citeren